Galerie sztuki współczesnej w Polsce

Galerie sztuki współczesnej w Polsce | Fot. Antenna

Galerie sztuki współczesnej w Polsce, czyli gdzie podziwiać prawdziwe dzieła

Galerie sztuki współczesnej znajdziemy w wielu miejscowościach. Wbrew powszechnie panującej opinii, nie wszystkie wartościowe galerie znajdują się w Warszawie – kulturalnym zagłębiu artystycznym naszego kraju.

Postanowiłem więc sporządzić sobie listę polskich galerii sztuki współczesnej. Przy okazji zamieszczam ją na niniejszej stronie zamiast kisić w notatniku. Niech korzystają wszyscy zainteresowani.

Nie ma bowiem nic bardziej niesamowitego, jak stanąć przed starannie wykonanym dziełem sztuki. Niezależnie od tego, czy jest to obraz, rzeźba, czy dzieło cyfrowe, jest coś wręcz magicznego w kontakcie ze sztuką. Szczególnie, moim zdaniem, ze sztuką współczesną – znacznie bardziej różnorodną niż dzieła dawnych mistrzów.

Galerie sztuki współczesnej w Polsce

Poniższe zestawienie nie jest w żadnym razie rankingiem ustawionym według znaczenia, wpływów, innowacyjności czy jakichkolwiek innych cech poszczególnych galerii. Chodziło mi raczej o zebranie w jednym miejscu interesujących adresów, które każdy miłośnik sztuki współczesnej powinien mieć na oku.

Wiele galerii oferuje specjalne wydarzenia, podczas których goście mogą spotkać innych entuzjastów sztuki, a także samych artystów. Oto niektóre z najciekawszych galerii sztuki współczesnej w Polsce.

Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: zacheta.art.pl

Zachęta to narodowa instytucja kultury, której misją jest prezentacja i promocja sztuki współczesnej. Galeria organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe artystów polskich i zagranicznych oraz wystawy problemowe. To tutaj prezentowane są najciekawsze zjawiska artystyczne XX i XXI wieku.

CSW Zamek Ujazdowski

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: u-jazdowski.pl

Instytucja kultury znajdująca się w Warszawie (w Zamku Ujazdowskim). Zajmuje się tworzeniem, wystawianiem i dokumentowaniem współczesnej sztuki polskiej oraz zagranicznej.

MOCAK

Lokalizacja: Kraków

Strona www: mocak.pl

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK, od ang. Museum of Contemporary Art in Kraków) to instytucja kultury utworzona 1 lutego 2010 roku, a otwarta 19 maja 2011 roku, mająca na celu rozwój kultury i sztuki najnowszej oraz gromadzenie kolekcji. Muzeum znajduje się na terenie nieistniejącej już Fabryki Schindlera. Działalność wystawiennicza MOCAK-u skupia się głównie na sztuce dwóch ostatnich dziesięcioleci.

Fundacja Galerii Foksal

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: fgf.com.pl

Powołana w 1997 roku przez Joannę Mytkowską, Andrzeja Przywarę i Adama Szymczyka oraz ówczesnego dyrektora Galerii Foksal – Wiesława Borowskiego, który był pierwszym prezesem Fundacji, zanim młodzi kuratorzy nie postanowili odciąć się od macierzystej publicznej galerii, tworząc komercyjną galerię sztuki.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Strona www: mnk.pl

Muzeum utworzone przez Radę Miasta Krakowa uchwałą z 7 października 1879 roku. Posiada bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej i światowej, co stawia je na pozycji jednej z najważniejszych i najciekawszych kolekcji w Polsce. Muzeum sprawowało opiekę i zarząd nad Muzeum i Biblioteką Czartoryskich, które do grudnia 2016 roku były własnością Fundacji Książąt Czartoryskich.

Lokal_30

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: lokal30.pl

Lokal_30 jako galeria koncentruje większość swoich działań wystawienniczych i promocyjnych na pracach wideo, a jego misją jest zapewnienie jak najlepszych warunków do kontaktu ze współczesną sztuką wideo, a także do debat z artystami. Galeria jest prowadzona przez dyrektor Agnieszkę Rayzacher i współpracuje z wieloma artystami i kuratorami sprawiającymi, że jest to miejsce, w którym prezentowane i tworzone są innowacyjne i fascynujące dzieła sztuki o wysokiej jakości.

Raster

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: rastergallery.com

Prywatna galeria sztuki współczesnej założona w 2001 roku przez Łukasza Gorczycę i Michała Kaczyńskiego. Galeria Raster jest jednym z liderów rynku sztuki współczesnej w Europie Środkowej oraz jedną z najbardziej znanych polskich galerii na świecie.

Le Guern

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: leguern.pl

Galeria założona w 2004 roku przez Agatę Smoczyńską-Le Guern, prezentująca różnorodne dziedziny sztuki współczesnej (m. in. wideo, performance, instalację, film). Od początku istnienia galeria prowadzi działalność wydawniczą skupioną wokół publikacji katalogów organizowanych przez siebie wystaw oraz publikacji monograficznych na temat twórczości reprezentowanych artystów.

BWA Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: bwawarszawa.pl

Galeria BWA Warszawa została założona w styczniu 2011 roku przez Justynę Kowalską, Michała Suchorę i Tomasza Platę. Jest to prywatna galeria realizująca także projekty niekomercyjne oraz działająca w przestrzeni publicznej. BWA Warszawa organizuje oprócz wystaw również wykłady oraz wydarzenia teatralne i performance.

Galeria Dawid Radziszewski

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: dawidradziszewski.com

Galeria skupia swoją działalność na promowaniu sztuki współczesnej. Wystawia prace zarówno docenionych już twórców, jak i młodych artystów – szerzej nieznanych, ale obiecujących.

Zderzak

Lokalizacja: Kraków

Strona www: zderzak.pl

Powstała w 1985 roku jako niezależna instytucja kulturalna. Wystawy odbywały się wówczas na strychu prywatnej posesji, a nad drzwiami wisiał stary zderzak samochodowy. Galeria działała w opozycji w stosunku do oficjalnego obiegu sztuki.

Profil. Galeria sztuki współczesnej

Lokalizacja: Poznań

Strona www: ckzamek.pl

Od 1990 roku galeria prezentuje twórczość współczesnych artystów, którzy w swoich pracach odwołują się do uznanych wartości w sztuce. Nie definiuje ich przynależności do jakiegokolwiek określonego kierunku czy sposobu obrazowania.

Galeria Leto

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: leto.pl

Dzięki doświadczeniu jej założycielki – Marty Kołakowskiej, galeria umocniła swoją pozycję jako wartościowe miejsce współpracy, edukacji i promocji sztuki współczesnej.

Galeria Rodriguez

Lokalizacja: Poznań

Strona www: rodriguezgallery.com

Galeria została założona w 2015 roku i skupia się na współpracy z artystami młodego i średniego pokolenia. Jej podstawowym celem jest prezentacja oraz promocja różnorodnych zjawisk w sztuce polskiej. Stara się również przedstawiać twórców z innych krajów, by wzbogacić panoramę artystyczną w Polsce.

Galeria Arsenał

Lokalizacja: Białystok

Strona www: galeria-arsenal.pl

Galeria Arsenał powstała w 1965 roku jako jedno z Biur Wystaw Artystycznych. Od 1990 roku prowadzi ją Monika Szewczyk. Galeria jest obecnie miejską instytucją kultury finansowaną z budżetu Miasta Białegostoku. Arsenał realizuje spójny program. Prezentuje i promuje sztukę najnowszą różnych mediów, dając świetny wgląd w najciekawsze zjawiska we współczesnej sztuce polskiej, nie stroniąc przy tym od wyzwań i eksperymentów.

Muzeum Sztuki ms2

Lokalizacja: Łódź

Strona www: msl.org.pl

Główną osią programową założonego w 1930 roku Muzeum Sztukijest badanie i prezentowanie sztuki awangardowej oraz progresywnych zjawisk artystycznych. Instytucja posiada trzy oddziały: ms1, ms2 oraz Muzeum Pałac Herbsta. Jest jednym z najstarszych istniejących do dziś muzeów kolekcjonujących sztukę awangardową.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: artmuseum.pl

Narodowa instytucja kultury założona w 2005 roku, która realizuje programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej i sukcesywnie rozbudowuje dla publiczności swoją ofertę – skoncentrowaną na sztukach wizualnych, projektowaniu graficznym, wzornictwie i architekturze.

V.A. Gallery Poland

Lokalizacja: Wysogotowo

Strona www: va-gallery.pl

V.A. Gallery Poland powstała w celu promowania polskiej sztuki współczesnej. Jest kontynuacją działań Stowarzyszenia Metal Merge i stworzonego z jego inicjatywy salonu kulturalnego. W ofercie Galerii znajdują się zarówno dzieła uznanych już twórców, jak i prace młodego pokolenia – dopiero rozpoczynającego swoją artystyczną drogę.

Państwowa Galeria Sztuki

Lokalizacja: Sopot

Strona www: pgs.pl

Państwowa Galeria Sztuki jest instytucją samorządową finansowaną z budżetu gminy Sopot. Znaczącą rolę w programie wystawienniczym galerii odgrywają prezentacje osiągnięć twórców środowiska gdańskiego – zarówno starszego, jak i młodego pokolenia.

Art Stations

Lokalizacja: Poznań

Strona www: artstationsfoundation5050.com

Stworzona przez Grażynę Kulczyk Art Stations to autorski projekt kolekcjonerki i promotorki szeregu działań z zakresu kultury, sztuki oraz biznesu. Głównym celem jest wspieranie rozwoju kultury oraz ułatwianie dostępu społeczeństwa do sztuki.

CSW Łaźnia

Lokalizacja: Gdańsk

Strona www: laznia.pl

Instytucja kulturalna zlokalizowana w zabytkowym budynku dawnej Łaźni Miejskiej, funkcjonująca na podstawie uchwały Rady Miasta i uzyskująca coroczne dotacje z miejskiego budżetu. CSW Łaźnia stawia sobie za cel prezentację i upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki współczesnej, będącej częścią światowego dziedzictwa kultury.

CSW Znaki Czasu

Lokalizacja: Toruń

Strona www: csw.torun.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu powołane zostało do życia w lutym 2006 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji programu operacyjnego MKiDN Znaki Czasu. Budynek CSW zaprojektowany przez wrocławskiego architekta Edwarda Lacha jest pierwszym od 1939 roku obiektem architektonicznym poświęconym sztuce współczesnej w Polsce.

Muzeum Współczesne (MWW)

Lokalizacja: Wrocław

Strona www: muzeumwspolczesne.pl

Samorządowa instytucja kultury powołana przez Radę Miejską Wrocławia 10 lutego 2011 roku, mająca na celu wystawianie, popularyzowanie i gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej. Misją MWW jest rozwijanie relacji społecznych wobec sztuki współczesnej, budowanych dzięki działalności wystawienniczej, edukacyjnej, powiększaniu kolekcji oraz stwarzaniu przyjaznych warunków uczestnictwa w sztuce.

Galeria aTAK

Lokalizacja: Warszawa

Strona www: atak.art.pl

Galeria rozpoczęła działalność 30 marca 2007 roku i od tego momentu promuje współczesnych polskich twórców. Ponadto aTAK organizuje promocje książek, koncerty, spotkania i dyskusje o sztuce.

Galeria Labirynt w Lublinie

Lokalizacja: Lublin

Strona www: labirynt.com

Zalążkiem Galerii było powstałe w 1956 roku Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie. BWA stało się znanym w Polsce i na świecie miejscem spotkań artystów, a po wprowadzeniu stanu wojennego było jedną z nielicznych instytucji państwowych, które nie zostały objęte bojkotem. Galeria Labirynt prezentuje klasykę sztuki współczesnej, podtrzymując badawcze spojrzenie na współczesność i szukając uniwersalnych wartości w sztuce.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej bloga o sztuce.

Autor: Wojciech Zieliński

Wojciech ZielińskiSpędzam sporo czasu na czytaniu o filozofii i psychologii, choć w rzeczywistości po prostu szukam pretekstu, żeby uniknąć zmywania kubków po kawie.

Zawsze chciałem pisać o rzeczach poruszających mnie osobiście. Największą frajdę mam wtedy, gdy mogę zgłębić jakiś fascynujący temat. Zwłaszcza że trzeba się nieźle napracować, by dojść do czegoś sensownego. A kiedy już dochodzę (tylko bez skojarzeń), chętnie dzielę się tym w Internecie. Z nadzieją, że komuś moje słowa pomogą...

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: galerie sztuki współczesnej w polsce, galerie sztuki współczesnej, ranking polskich galerii ze współczesną sztuką, galeria sztuki współczesnej, najciekawsze galerie w polsce, muzea sztuki współczesnej w polsce.