Loading...

Zarabianie pieniędzy

Start » Spis treści » Biznes-plan – planowanie sukcesu, cz. 1

Biznes-plan – planowanie sukcesu, cz. 1

Co musisz zrobić, by osiągnąć sukces? Musisz działać.

Działać? Czy jest to pierwsza rzecz, na której trzeba się skupić? W zasadzie odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Nie do końca jednak. Pierwszym krokiem na drodze do sukcesu jest plan. O skuteczności zaplanowanych działań nie muszę chyba nikogo przekonywać. Planowanie poprzedza wszelkie zorganizowane działania, zmierzające do określonego celu. Prowadzenie firmy jest działaniem bardzo złożonym i bez planowania nie ma co myśleć o powodzeniu.

Jak ważne jest planowanie?

Planowanie polega na zdecydowaniu jakie działania, w jakiej kolejności i w jakim czasie zostaną podjęte na drodze rozwoju bądź założenia firmy (wprowadzenia w życie nowego przedsięwzięcia). Dobry plan składa się z pewnych elementów. Przedstawiam je na poniższym rysunku.

Tyle o podręcznikowej definicji planowania. Co to jednak oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to przede wszystkim stworzenie dokumentu zwanego biznes-planem.

Po co nam w ogóle biznes-plan?

Firma nie stworzy się sama. Masz pomysł? Masz środki i chęci? To dobrze. Jesteś gotów podjąć ryzyko związane z samodzielną działalnością? Doskonale. Podjąłeś już ostateczną decyzję? Brawo. Są to pierwsze kroki na drodze do sukcesu. Nie są jednak wystarczające, by go odnieść.

Sun Tzu w swym nieśmiertelnym dziele Sztuka wojny napisał: kto zna wroga i zna siebie, temu nic nie grozi, choćby w stu bitwach. Kto nie zna wroga, a zna siebie, czasami odnosi zwycięstwo, a czasami ponosi klęskę. Kto nie zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie ponosi klęskę w każdej walce.

Sentencja ta odnosi się co prawda do działań wojennych, ale z powodzeniem może zostać zaadaptowana w sferze biznesu. Mądrości Sun Tzu są obecnie szeroko stosowane przez zachodnich przedsiębiorców, o czym mogą świadczyć takie publikacje jak wydana w Polsce Sztuka wojny. Sztuka zarządzania autorstwa Gary’ego Gagliardi (do której przeczytania gorąco zachęcam). Pamiętajmy zatem o stosowaniu tej zasady.

W biznesie znajomość konkurencji jest bardzo ważna, ale znajomość własnej firmy najważniejsza. Wielu ludzi zdaje się zapominać o potrzebie ciągłego kontrolowania przepływu informacji na swój własny temat. Zapytany, każdy odpowie, że zna siebie. Ale kiedy przychodzi do sprecyzowania wypowiedzi (na przykład scharakteryzowania siebie w kilku słowach) pojawia się problem. Podobnie jest z przedsiębiorstwem. I tu dostrzegamy prawdziwe znaczenie biznesplanu.

Co to jest biznes-plan?

Biznes-plan jest instrumentem analizy planu strategicznego przedsiębiorstwa, czyli – w prostych słowach – to przedstawiony na papierze opis naszego pomysłu na firmę (jeśli firma ma zostać dopiero założona) lub charakterystyka projektu prowadzonego w ramach działającej już firmy. Celem biznesplanu jest badanie opłacalności zaplanowanego przez nas przedsięwzięcia. Jest to niezbędne, jeśli staramy się o kredyt, lecz także kiedy chcemy przekonać do swojego pomysłu innych (np. wspólników, pracowników, potencjalnych inwestorów), a czasem nawet samego siebie. Rozpisanie wszystkiego "z ołówkiem w ręku" pozwoli na przeanalizowanie szczegółów naszego projektu, poznanie zagrożeń, z którymi będziemy musieli sobie poradzić, ale także oczekujących na nas szans. Moja rada zatem jest prosta: zanim wydasz pieniądze na jakąkolwiek działalność (mającą według ciebie przynosić zyski) sporządź dokładny plan biznesowy swojego pomysłu.

Biznes-plan jest bardzo pomocny przy sprawnym zarządzaniu firmą. Ułatwia bowiem podejmowanie decyzji tak krótko- jak i długoterminowych, pozwala trzymać rękę na pulsie interesującej nas branży, a przede wszystkim na bieżąco informuje nas o stanie firmy (relacja planu do rzeczywistości). Dzięki biznesplanowi wiemy w jakim kierunku podąża nasza firma i ile jest jeszcze do zrobienia. Mamy wówczas swego rodzaju drogowskaz, milczącego przewodnika naszych działań.