Loading...

Zarabianie pieniędzy

Start » Spis treści » Biznes-plan – planowanie sukcesu, cz. 2

Biznes-plan – planowanie sukcesu, cz. 2

Istnieje kilka podstawowych zasad, o których nie wolno zapominać podczas pisania biznesplanu. Pamiętajmy, że jego zadaniem jest nie tylko przedstawienie i przeanalizowanie faktów. Jego zadaniem jest przekonanie innych (banku, wspólników) do trafności naszych założeń i opłacalności planowanego przedsięwzięcia. Jest swoistą formą reklamy precyzyjnie skoncentrowanej na wąskiej grupie odbiorców. I jako taka właśnie reklama musi zostać "ubrana" w odpowiednie wdzianko. Oto najważniejsze zasady, których bezwzględnie trzeba się trzymać.

Zasada 1

Zawsze pamiętaj, aby twój biznesplan zawierał proste definicje i wyrażenia. Unikaj zwrotów specjalistycznych (chyba, że odbiorcą biznesplanu ma być inny specjalista, np. twój wspólnik w interesach), gwary oraz obco brzmiących wyrazów. Czytelnik musi zrozumieć co czyta. W przeciwnym wypadku nie podejmie przechylnej tobie decyzji (i już po kredycie).

Zasada 2

Musisz jasno określić wszystkie elementy planowanego przedsięwzięcia i ich wzajemny stosunek. Nie zapominaj, że nawet najdrobniejszy szczegół może zmienić obraz całości. Jeśli, dla przykładu, zaniżysz koszty transportu o kilka złotych, w rzeczywistości może to doprowadzić do nieopłacalności produkcji. W efekcie będziesz zmuszony do ponownej analizy kosztów. Wszystko jest częścią całości i musi do siebie pasować.

Zasada 3

Uwzględnij tzw. plan awaryjny. Podczas realizacji założeń planu coś może pójść nie tak, jakbyśmy chcieli. I co wtedy? Będzie potrzebny plan B, szereg działań mających na celu przywrócić realizację projektu na właściwe tory. Przygotowanie takiego planu może znacznie obniżyć koszty przedsięwzięcia, jeżeli będzie trzeba błyskawicznie reagować na niekorzystne zjawiska.

Zasada 4

Projektując poszczególne etapy działań, musisz przedstawić planowane przedsięwzięcie z każdego poziomu. Zarówno z punktu widzenia rynku, ceny, ale także klienta czy szeregowego pracownika twojej firmy. Nie zapomnij o najmniejszych nawet trybikach maszyny, którą próbujesz puścić w ruch.

Zasada 5

Stwórz spójny model, zaprojektowany niczym szwajcarski zegarek. Sprawne współdziałanie poszczególnych elementów zapewni powodzenie całości. Powinieneś podkreślić znaczenie komunikacji i współdziałania wszystkich działów organizacyjnych, takich jak kierownictwo, kadry, personel średniego i niższego szczebla, dział marketingu itp.

Zasada 6

Każde zagadnienie przedstawiaj w sposób dynamiczny. Nie wyliczaj sztucznie wszystkich "za" i "przeciw". Uczyń swój biznesplan opowieścią o nowej przygodzie. Czytelnik powinien właśnie w taki sposób odbierać twój pomysł. Nie zapominaj jednak, że zbytnie "wodolejstwo" może skutecznie zrazić potencjalnego inwestora.

Zasada 7

Istnieją trzy podstawowe czynniki środowiskowe, które mają wpływ na powodzenie przedsięwzięcia. Należą do nich: pieniądze, umiejętności i czas. Owe czynniki częstokroć decydują o końcowym rezultacie twoich działań, dlatego nie zapomnij ich uwzględnić.

Zasada 8

Sprecyzowanie potrzeb swojej firmy pozwoli określić nakłady, które będzie trzeba ponieść w celu zrealizowania planu. Jeśli przewyższą one potencjalne korzyści… cóż, trzeba zmienić plan.

Zasada 9

Wspomnij o wartościach niematerialnych reprezentowanych przez firmę. Może i nie można ich przeliczyć na gotówkę, ale pozostawiają po sobie miłe wrażenie. Kto wie? Może przeważą szalę na twoją korzyść, kiedy decyzja banku będzie wisiała na włosku.

Zasada 10

Pisać w sposób zwięzły i zrozumiały. Biznesplan nie powinien liczyć sobie więcej niż 40-50 stron. Dobrym pomysłem jest przedstawianie wielu informacji za pomocą tabel, wykresów i zestawień. Oszczędzają one miejsce, jednocześnie dostarczając wielu użytecznych danych. Nie obawiaj się również korzystać z przypisów, mogą sprawić, że twój dokument stanie się bardziej przejrzysty.

Zasada 11

I jeszcze jedno na koniec. Pamiętaj o wszystkich zasadach pisowni, których z taką niechęcią uczyłeś się w szkole. Błędy ortograficzne czy gramatyczne, skutecznie zniechęcą do ciebie każdego. Będziesz postrzegany jako osoba niekompetentna i nie przykładająca wagi do swoich działań. Skoro nie dbasz o prawidłową interpunkcję, jak możesz pamiętać o wszystkich irytujących drobiazgach związanych z prowadzeniem firmy?